Göran

Göran Källmark, Konsult


Projektledning | Digitalisering | Processer & flöden|


RESULTATORIENTERAD | ANALYTISK |MOTIVERANDEJag är en resultatorienterad, analytisk och motiverande ledare inom IT-branschen med en erfarenhet av att arbeta nationellt och internationellt. Min passion och styrka ligger i att arbeta med team, gärna i gränslandet mellan IT och verksamhet.  Att omsätta IT/ Digitalisering till värde för verksamheten, kunden och kundens kund är en av mina starkaste drivkrafter. Som ledare skapar jag effektiva och engagerade team som driver och tar ansvar för våra gemensamma mål genom min förmåga att vara resultatorienterad, analytisk och  motiverande.


Startklar

Jag är tillgänglig på kort varsel som en långsiktig resurs redo att skapa mervärde direkt genom en anställning alternativt som interim eller konsult genom mitt eget bolag.

Position och roll är underordnat – det primära är att tillsammans skapa och leverera resultat.  Exempel på roller är Projektledare, Team-ledare, Produktchef, KAM eller Affärsområdeschef där jag får lov att: 


-Driva och leda projekt. Gärna inom mjukvaruutveckling och verksamhetesutveckling

Leda och utveckla projekt, team och verksamheter.

-Utveckla kunden, kundens affär och driva försäljning.

-Skapa långsiktiga, ömsesidiga och gynnsamma relationer internt och externt.

-Uppnå goda resultat genom dedikerade medarbetare med siktet inställt på resultat.

goran@kallmark.com

+46 76 191 01 65

Uppdragsgivare


GLAD - Göran & Lotta Adaption Delight AB
Brunnsparken Varmbadhuset 1

256 54 Ramlösa


Organisationsnummer: 556977-7450

goran@kallmark.com, +46 76 191 01 65

Copyright © Göran  & Lotta Adaption Delight - All Rights Reserved